Yazar arşivi

Oyna kazan bilgi yarışması nedir
Oyna kazan bilgi yarışması nedir

Oyna Kazan bilgi yarışması şu anda en popüler bilgi yarışmalarındandır   Oynayanlardan para almıyor ve alma şartı koşmuyor ama uygulamayı indirirken uygulama içi satın alma bölümünü gördüm Bu da bir nevi kumar at eşektir Joker alıyorlar Joker alan kazanıyor genelde Bundan dolayı dini açıdan sakıncalı buluyoruz

Kürtçe halo ne demek
Kürtçe halo ne demek

Kürtçe halo nedir ne anlama gelir Türkçe karşılığı DAYI demektir.

Kürtçe hala ne demek
Kürtçe hala ne demek

Kürtçe hala nedir ne anlama gelir Türkçe karşılığı MET – METTİ demektir.

Kürtçe heja ne demek
Kürtçe heja ne demek

Kürtçe dilde heja kelimesinin anlamı nedir Türkçe karşılığı Değerli Kıymetli anlamındadır.

Fıtır sadakası nedir? Kısaca Bilgi
Fıtır sadakası nedir? Kısaca Bilgi

Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? DİYANET Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; […]

Kısaca Zekat nedir?
Kısaca Zekat nedir?

Zekât ne demektir? Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Nisap, […]

Sevadül azam ne demek
Sevadül azam ne demek

Sevadi azam nedir, sevadül azam hadisi SEVÂD-I A’ZAM sözünün anlamı: Müslümanların çoğunluğu. Hadis Ümmetim dalâlet (sapıklık) üzere birleşmez. Bunun için, ayrılık gördüğünüz zaman sevâd-ı a’zama tâbi olunuz. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)

Asabiyet ne demek, Asabiyet nedir kısaca
Asabiyet ne demek, Asabiyet nedir kısaca

islam dininde asabiyet ne demektir Diyanet dini kavramlar sözlüğüne göre Asabiyet, aralarında soy birliği veya başka sebeplerle yakınlık bulunanların, muhaliflerine karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusu ve ruhu demektir.

Dana kurbanı ne demek
Dana kurbanı ne demek

Dara kurbanı nedir ? Dinimizde kurban 4 hayvandan kesilir Deve dana koyun keçi Dana kesmeye Kurbanda nasıl denir 7 kişiye kadar ortak olunup kesilebilir En az 2 yaşında olması gerekir 2 yaşını bitirmiş olması gerekir3

Küçük Şirk Nedir Kısaca
Küçük Şirk Nedir Kısaca

KÜÇÜK ŞİRK NE DEMEK Küçük şirke düşen insan İslam’dan çıkmadığı gibi, Tevhid’in aslına da zarar vermez. Ancak bu şirk, imanın ve Tevhid’in kemaline aykırıdır. Küçük şirk, büyük şirke yol açan vesiledir. Çünkü şirkin birçok türü vardır. Örnek olarak Gösteriş amacıyla ibadet etmektir. Övsünler diye hayır yapmaktır.

Büyük şirk nedir Kısaca
Büyük şirk nedir Kısaca

BÜYÜK ŞİRK NE DEMEK Bu, bir şeyi Allah’a denk alıp ona ibadet etmek, Allah’a itaat ettiği gibi itaatte bulunmak, onu Allah’a ortak tutmaktır. O, kelimenin bütün anlamıyla, şirkin en ağırıdır. İçine düşeni ebedi olarak Cehennem ateşine koyan ve onu İslam dininden çıkarandır.

Şirk Çeşitleri Nelerdir?
Şirk Çeşitleri Nelerdir?

Şirkin Türleri: Şirk iki ana bölümde değerlendirilir. Büyük Şirk: Allaha ortak koşmak Küçük Şirk: Gösteriş için ibadet etmek

Mizan nedir? Kısaca
Mizan nedir? Kısaca

Mizan ne demektir ? Hesap günü yani ahiret günü insanların dünyada yaptıkları iyi veya kötü davranışlarının tartıldığı hassas terazi adalet ölçüsüdür. Kısaca sevap e günahlarımızın tartılacağı terazidir.

Kızartmalık balık çeşitleri hangileridir
Kızartmalık balık çeşitleri hangileridir

Kızartma (yağda) balık türleri Kızartmada en lezzetli balıklar deniz balıklarıdır. Tatlı su balığı ile besi balıklar yağlı oldukları için kızartma için tercih edilmezler. Deniz balıkları derken de hepsi değil, çok yağlı olanlar ızgara olarak pişirilir. Kızartma deniz balıkları: Barbunya Gümüş (akdeniz) Hamsi (kara deniz) Çupra Levrek Mırmır Zurna

Mescit ile cami arasında fark nedir
Mescit ile cami arasında fark nedir

Mescid ve Cami aynı mı farklı mı ne fark var? Eskiden tüm camilere mescit denirdi, sadece cuma namazı kılınan mescitlere cami denirdi. Daha sonra Türkiyede hepsine denmeye başladı çünkü cuma namazı her mescitte kılınıyor. Türkiye dışında tüm islam ülkelerinde hala camilere mescit denir.

Kamet nedir ? Kısaca
Kamet nedir ? Kısaca

Kamet ne demektir ? Farz namazlardan önce namazın başlayacağını bildirmek için “Kad Kâmeti’s Salâh” namaz başladı kelimesi eklenerek okunan ezandır.

Ensar ve muhacir nedir ?
Ensar ve muhacir nedir ?

Ensar ve muhacir ne demektir ? Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara ”Muhacir”, ve bunlara Medine’de sahip çıkan Medinenin yerli halkına ise ”Ensar” denilmektedir.

Evliliğin amacı nedir ?
Evliliğin amacı nedir ?

Evliliğin amaçları nelerdir ? insanoğlu yaşamını sürdürebilmek için sıkıntı dert ve sevinçli durumlarını paylaşacak bir eşe muhtaçtır. “İnsanın en fazla ihtiyacını temin eden, kalbine mukabil bir kalbin bulunması elzemdir. Topluma ve insanlığa yararlı birey çocuk yetiştirmek , varlığımızı devam ettirebilmek ,hayatın yükünü paylaşmak ve yalnızlığın ıstırabından kurtulmak gibi çok önemli gayeleri vardır.

Ulül-Azm peygamber ne demek ?
Ulül-Azm peygamber ne demek ?

Kuranı Kerimde ülül-azm diye adlandırılan peygamberler kimlerdir ? Kuranı kerimde azm sahibi peygamberler olarak tanıttığı peygamberler vardır ki onlar Hz. Nuh, Hz. İbrâhim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (sav) dir.

Hz. Muhammed’in son 10 yılını geçirdiği şehir nedir?
Hz. Muhammed’in son 10 yılını geçirdiği şehir nedir?

Hz. Muhammed’in son 10 yılını geçirmiştir ? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir, ve son 13 yılını orda geçirmiştir. Peygamberimiz son 13 yılını Medine’de geçirmiştir.

Ankara ilahiyat ilitam mantık ders notları
Ankara ilahiyat ilitam mantık ders notları

MANTIK DERSİ ( ÖZET ) 1.ÜNİTE I. MANTIK NEDİR? A. Kelime Anlamı Mantık, Arapça “nutk” kelimesinden, Yunanca “Logos” kelimesi gelmektedir. İnsan gramer bilmeden konuşabildiği gibi, mantık bilimini öğrenmeden de mantıklı düşünebilir. İnsan yaratılıştan bugüne mantıklı düşünebildiği halde, mantık disiplinin ilkeleri ve ölçüleri Aristoteles tarafından çok daha sonraları kurallaştırılmıştır. Bundan dolayı Aristoteles mantığın bulucusu değil kurucusudur, […]

ANKARA İLAHİYAT FIKIH USULU ÖRNEK SORULAR
ANKARA İLAHİYAT FIKIH USULU ÖRNEK SORULAR

FIKIH USULU ÖRNEK SORULAR 1. “Kendisine Şâri„ tarafından bir şey yapmak ve yapmamak zahmeti ilzâm edilen (borç altına sokulan) âkil ve bâliğ kimsedir” tanımı hangisine aittir? a. Ruhsat b. Mükellef c. Ehliyet d. Rüşd e. İltizam 2. Hukuk süjesinin haklara sahip olması, haklarını kullanması, görev, yükümlülük ve sorumluluklar yüklenebilmesine ne denir? a. Ehliyet b. Mükellef […]

Ankara ilahiyat ilitam fıkıh final özeti
Ankara ilahiyat ilitam fıkıh final özeti

FIKIH 7. ÜNİTE ÖZETİ İSLAM HUKUNUN YARDIMCI KAYNAKLARI İslam hukukunun yardımcı kaynakları: İstishab, Sahabi kavli, sedd-i zerai, şer’u men kablena ‘dır. Bu yardımcı kaynaklara Fer’i Deliller ( el edilletul fer’iyye) de denir. a.Nakli deliller: Kitab, sünnet, icma, örf, sahabi kavli, şer’u men kablena b. Akli Deliller: maslahat-ı mürsele, istihsan, istihsab, sedd-i zerai, kıyas SAHABİ KAVLİ […]

Ankara ilahiyat ilitam fıkıh ara sınav ders notları
Ankara ilahiyat ilitam fıkıh ara sınav ders notları

Prof. Dr. İbrahim Çalışkan ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FIKIH USULÜ 1 İslâm Hukukunun Temel İlkeleri * İslâm, semavî dinlerin en sonuncusudur. Bütün insanlığa hitap eden evrensel bir dindir. Din ve dünya ile ilgili hükümleri içerir. Bu hükümler üçe ayrılır: a. İnançla ilgili hükümler (el-Ahkâmu‟l-İ‟tikâdiyye) b. Ahlakla ilgili hükümler (el-Ahkâmu‟l-Hulukiyye) c. İnsanların davranışları ve tasarrufları ile […]

Ankara İlahiyat İlitam FIKIH USULÜ DERS NOTLARI
Ankara İlahiyat İlitam FIKIH USULÜ DERS NOTLARI

FIKIH USULÜ DERS NOTLARI 1.ÜNİTE- İSLAM HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ Mükellef: Kendisine şar’i tarafından bir şey yapmak veya yapmamak zahmeti ilzam edilen(borç altına sokulan) akil ve baliğ kimseye denir. Ehliyet: Hukuk süjesinin haklara sahip olması, haklarını kullanması, görev,yükümlülük ve sorumluluklar yüklenmesine denir. Ruhsat: İnsanların özürlerinden dolayı kendilerine bir kolaylık veya müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru […]

İnsan organlarından kesilen uzuvlar gumulurmu
İnsan organlarından kesilen uzuvlar gumulurmu

İnsan uzuvlarindan el ayak vb uzuvlarin kesilmesi durumunda toprağa  gömülür.Cenaze namazı kılınmaz.Kesilen uzuvları çöpe atmak yakmak uygun değildir bedenimizden bir parça olduğu için.

Emevilerin en büyük özelliği
Emevilerin en büyük özelliği

Emevilerin en büyük özelliği iç-dış süslemeleridir. Cam mozaik süsleme önemlidir. Motifleri tabiatçı, realist, natüralisttir. Kubbetus Sahradaki süslemelere önemvermişlerdir. Uslüplaştırma soyutlaştırma yoktur. Tabiatta olduğu gibi yapılmıştır

İSLAM SANAT ESTETİĞİ ARA FİNAL ÖZET
İSLAM SANAT ESTETİĞİ ARA FİNAL ÖZET

İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ SON TEKRAR DERSİ NOTLARI İlk önce hocamız soruların aynı vizedeki tarzda bizi sevindirecek şekilde yoruma dayalı olduğunu söyledi. Eserlerin inşa tarihleri yok, mimarların isimleri yok. Hocamız, sorularda bilgi verilir, bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir diye sorulur dedi. Özellikle aşağıda ismi geçen camilerin Öne çıkan Özellikleri ve kültürleri bilinecek. Sorular Osmanlı dönemi […]

İSLAM SANAT ESTETİĞİ ÖZET
İSLAM SANAT ESTETİĞİ ÖZET

ÜNİTE 1 SANAT, MİMARÎ VE BAZI KAVRAMLAR SANAT Lügatte iş yapma anlamına gelen sanat, ıstılahta ise haz verme ve hayranbırakma anlamlarına gelmektedir. Sanat eski Yunancada “areti”, Latincede “arte”,İngilizcede “art”, Arapçada ise “el‐fen” terimleriyle ifade edilmektedir. Sanat kelimesiArapça “sana’a” fiilinden türemiş olup bir maddeye zihinde tasavvur edilen şekil vesuret vermek, bir şeyi güzel ve hünerle yapmak […]

İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ, FİNALDE ÇIKMASI MUHTEMEL KONULAR
İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ, FİNALDE ÇIKMASI MUHTEMEL KONULAR

İSLAM SANAT VE ESTETİĞİ, FİNALDE ÇIKMASI MUHTEMEL KONULAR *** Çok Önemli Görülen Kısımlar Not Edilmiştir. EMEVÎ DEVRİ (661-750) İSLÂM MİMARİSİ A- ŞAM ÜMEYYE CAMİİ Toplam dördü bulan mihrap sayısı, Ortaçağ’daki her mezhep için bir mihrap yapma anlayışına uygun düşmektedir. Bizim kanaatimizce bu mihraplar, Emevîlerden sonra (750) ve Osmanlılardan (1516) önceki tarihlerde ilâve edilmiştir. Yeşil ve […]