« Kısaca »

Salma ne demek
Salma ne demek

Salma nedir kısaca sözlük anlamı? Salmak işi. Pirinçle pişirilen bir tür yemek. Toplanacak para tutarını sağlamak için herkese biçilen pay. Bazı köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası. Kuşların üretilmesine ayrılan oda. Başı boş gezen (hayvan). Sürekli akan (su). Osmanlı devletinde kol gezen kolluk eri.

Sallasırt etmek ne demek
Sallasırt etmek ne demek

Sallasırt etmek nedir kısaca sözlük anlamı? Yüklenmek, omuzda taşımak.

Sallasırt ne demek
Sallasırt ne demek

Sallasırt nedir kısaca sözlük anlamı? “Sırtına almak”, “yüklenmek” anlamıyla sallasırt etmek deyiminde kullanılır.

Sallapatilik ne demek
Sallapatilik ne demek

Sallapatilik nedir kısaca sözlük anlamı? Sallapati olma durumu. Ciddiyetsizlik.

Sallapati ne demek
Sallapati ne demek

Sallapati nedir kısaca sözlük anlamı? Düşünmeden ve saygısızca davranan. Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde. Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış(nesne).

Sallantıda kalmak ne demek
Sallantıda kalmak ne demek

Sallantıda kalmak nedir kısaca sözlük anlamı? Bir çözüme bağlanmamak.

Sallantıda bırakmak ne demek
Sallantıda bırakmak ne demek

Sallantıda bırakmak nedir kısaca sözlük anlamı? (bir şeyi) sonuca bağlamamak, savsaklamak.

Sallantı ne demek
Sallantı ne demek

Sallantı nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanmak işi. Sürüncemede bırakma, savsaklama.

Sallanmak ne demek
Sallanmak ne demek

Sallanmak nedir kısaca sözlük anlamı? Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak. (bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek. Salıncak, hamak vb. de kendini sallamak. Vaktini boş ve yararsız işlerle uğraşarak geçirmek, oyalanmak, savsaklanmak. Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek. […]

Sallanma ne demek
Sallanma ne demek

Sallanma nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanmak işi veya durumu anlamına gelir.

Sallanış ne demek
Sallanış ne demek

Sallanış nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanmak işi veya biçimi.

Sallandırmak ne demek
Sallandırmak ne demek

Sallandırmak nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanmak işini yaptırmak. Asmak, idam etmek.

Sallandırma ne demek
Sallandırma ne demek

Sallandırma nedir kısaca sözlük anlamı? Sallandırmak işi.

Sallana sallana ne demek
Sallana sallana ne demek

Sallana sallana nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanarak.

Sallamamak ne demek
Sallamamak ne demek

Sallamamak nedir kısaca sözlük anlamı? Önem vermemek.

Sallamak ne demek
Sallamak ne demek

Sallamak nedir kısaca sözlük anlamı? Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek. Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak. Vurmak, tokat atmak.

Sallama ne demek
Sallama ne demek

Sallama nedir kısaca sözlük anlamı? Sallamak işi.

Sallabaş ne demek
Sallabaş ne demek

Sallabaş nedir kısaca sözlük anlamı? Başı sürekli sallanan. Her sözü düşünmeden onaylayan.

Salkımsı ne demek
Salkımsı ne demek

Salkımsı nedir kısaca sözlük anlamı? Salkımı andıran.

Salkımak ne demek
Salkımak ne demek

Salkımak nedir kısaca sözlük anlamı? Gevşeyip sarkmak, pörsümek.

Salkıma ne demek
Salkıma ne demek

Salkıma nedir kısaca sözlük anlamı? Salkımak durumu.

Salkım topu ne demek
Salkım topu ne demek

Salkım topu nedir kısaca sözlük anlamı? Çevreye dağılan mermi parçaları atan top.

Salkım salkım ne demek
Salkım salkım ne demek

Salkım salkım nedir kısaca sözlük anlamı? Salkım gibi, salkım olarak, salkım biçiminde. Öbek öbek, küme küme.

Salkım saçak ne demek
Salkım saçak ne demek

Salkım saçak nedir kısaca sözlük anlamı? Dağınık, düzensiz bir durumda. Parçaları ayrılmış.

Salkım küpe ne demek
Salkım küpe ne demek

Salkım küpe nedir kısaca sözlük anlamı? Değerli taşlardan yapılmış salkım biçiminde küpe.

Salkım başak ne demek
Salkım başak ne demek

Salkım başak nedir kısaca sözlük anlamı? Tek veya birleşik başakların salkım şeklinde oluşturduğu bitki.

Salkım ağacı ne demek
Salkım ağacı ne demek

Salkım ağacı nedir kısaca sözlük anlamı? Akasya.

Salkım ne demek
Salkım ne demek

Salkım nedir kısaca sözlük anlamı? Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. Ana saptan çıkan yan çiçekleri sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği (Wistaria sinensis). Topla atılan demir parçaları.

Salisilik asit ne demek
Salisilik asit ne demek

Salisilik asit nedir kısaca sözlük anlamı? Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde Bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit.

Salisilik ne demek
Salisilik ne demek

Salisilik nedir kısaca sözlük anlamı? Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili olan.