« Kısaca »

Üzümlü ne demek
Üzümlü ne demek

Üzümlü nedir ne anlama gelir kısaca? İçinde üzüm olan anlamına gelir.

Üzümcülük ne demek
Üzümcülük ne demek

Üzümcülük nedir ne anlama gelir kısaca? Üzüm yetiştirme ve satma işi anlamına gelir.

Üzümcü ne demek
Üzümcü  ne demek

Üzümcü nedir ne anlama gelir kısaca? Üzüm yetiştiren veya satan kimse anlamına gelir.

Üzüm üzüme baka baka kararır ne demek
Üzüm üzüme baka baka kararır ne demek

Üzüm üzüme baka baka kararır nedir kısaca sözlük anlamı? Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerine huy aşılar.

Üzüm üzüm ne demek
Üzüm üzüm ne demek

Üzüm üzüm nedir ne anlamına gelir kısaca? Üzmek ve üzülmek fiillerine getirilerek bunların anlamını pekiştirir.

Üzüm turşusu ne demek
Üzüm turşusu ne demek

Üzüm turşusu nedir ne anlama gelir kısaca? Üzümden sirke ile yapılan turşu anlamına gelir.

Üzüm şırası ne demek
Üzüm şırası ne demek

Üzüm şırası nedir ne anlama gelir kısaca? Üzümün ezilerek suyunun çıkarılması ve dinlendirilmesi ile elde edilen şıra, dinlendirilmiş üzüm suyu.

Üzüm şekeri ne demek
Üzüm şekeri ne demek

Üzüm şekeri nedir ne anlama gelir kısaca? Glikoz anlamına gelir.

Üzüm suyu ne demek
Üzüm suyu ne demek

Üzüm suyu nedir ne anlama gelir kısaca? Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu anlamına gelir.

Üzüm sirkesi ne demek
Üzüm sirkesi ne demek

Üzüm sirkesi nedir ne anlama gelir kısaca? Üzüm suyundan yapılan sirke anlamına gelir.

Üzüm salkımı ne demek
Üzüm salkımı ne demek

Üzüm salkımı nedir ne anlama gelir kısaca? Üzüm tanelerinin dizi dizi bulunduğu salkım anlamına gelir.

Üzüm pekmezi ne demek
Üzüm pekmezi ne demek

Üzüm pekmezi nedir ne anlama gelir kısaca? Üzümün önce çiğnenerek, ezilerek şıra haline getirilmesi sonra kazanda şeker ve üzüm topağı ile kaynatılması sonucu elde edilen pekmez.

Üzüm kurusu ne demek
Üzüm kurusu ne demek

Üzüm kurusu nedir ne anlama gelir kısaca? Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm anlamına gelir.

Üzüm kompostosu ne demek
Üzüm kompostosu ne demek

Üzüm kompostosu nedir ne anlama gelir kısaca? Üzümün şeker ve su ile kaynatılması sonucunda yapılan komposto.

Üzüm hoşafı ne demek
Üzüm hoşafı ne demek

Üzüm hoşafı nedir ne anlama gelir kısaca ? Kuru üzüm ve şekerin kaynatılması ile yapılan hoşaf.

Üzüm güneşi ne demek
Üzüm güneşi ne demek

Üzüm güneşi nedir ne anlama gelir kısaca? İnce uzun gövdeli, ön kanatlı ve ince duyargalı küçük kelebek anlamına gelir.

Üzüm asması ne demek
Üzüm asması ne demek

Üzüm asması nedir ne anlama gelir kısaca? Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma.

Üzüm ne demek
Üzüm ne demek

Üzüm  nedir kısaca sözlük anlamı? Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

Üzülmek ne demek
Üzülmek ne demek

Üzülmek nedir kısaca sözlük anlamı? Üzmek işi konu olmak üzüntü duymak, kaygılanmak anlamına gelir.

Üzülme ne demek
Üzülme ne demek

Üzülme nedir kısaca sözlük anlamı? Üzüntü duyma, teessür anlamına gelir.

nvi adres no ne demek
nvi adres no ne demek

nvi adres no nedir kısaca açılımı   T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü demektir.

Salma ne demek
Salma ne demek

Salma nedir kısaca sözlük anlamı? Salmak işi. Pirinçle pişirilen bir tür yemek. Toplanacak para tutarını sağlamak için herkese biçilen pay. Bazı köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası. Kuşların üretilmesine ayrılan oda. Başı boş gezen (hayvan). Sürekli akan (su). Osmanlı devletinde kol gezen kolluk eri.

Sallasırt etmek ne demek
Sallasırt etmek ne demek

Sallasırt etmek nedir kısaca sözlük anlamı? Yüklenmek, omuzda taşımak.

Sallasırt ne demek
Sallasırt ne demek

Sallasırt nedir kısaca sözlük anlamı? “Sırtına almak”, “yüklenmek” anlamıyla sallasırt etmek deyiminde kullanılır.

Sallapatilik ne demek
Sallapatilik ne demek

Sallapatilik nedir kısaca sözlük anlamı? Sallapati olma durumu. Ciddiyetsizlik.

Sallapati ne demek
Sallapati ne demek

Sallapati nedir kısaca sözlük anlamı? Düşünmeden ve saygısızca davranan. Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde. Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış(nesne).

Sallantıda kalmak ne demek
Sallantıda kalmak ne demek

Sallantıda kalmak nedir kısaca sözlük anlamı? Bir çözüme bağlanmamak.

Sallantıda bırakmak ne demek
Sallantıda bırakmak ne demek

Sallantıda bırakmak nedir kısaca sözlük anlamı? (bir şeyi) sonuca bağlamamak, savsaklamak.

Sallantı ne demek
Sallantı ne demek

Sallantı nedir kısaca sözlük anlamı? Sallanmak işi. Sürüncemede bırakma, savsaklama.

Sallanmak ne demek
Sallanmak ne demek

Sallanmak nedir kısaca sözlük anlamı? Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak. (bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek. Salıncak, hamak vb. de kendini sallamak. Vaktini boş ve yararsız işlerle uğraşarak geçirmek, oyalanmak, savsaklanmak. Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek. […]